EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie

Pałac w Wandzinie


Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"
EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie


Adres:
Wandzin, 77-323 Polnica

Adres do korespondencji:

Wandzin, skrytka pocztowa 7
77-300 Człuchów
tel.:
(059) 8323413

Fax.: (059)8491142
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl

Pozostałe informacje:
Konto:29 1240 3796 1111 0000 3074 2712 (PeKaO S.A. I o/Człuchów)
NIP:
843-14-20-946
REGON:
01285120800031
Numer KRS:
0000169232

 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia

2012-11-21

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia w Wandzinie, w związku z realizacją projektu „Żyć jak każdy – kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS“ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosi przedstawienie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie:

- szkolenia zawodowe - zapytanie

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia

2012-11-07

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia w Wandzinie, w związku z realizacją projektu „Żyć jak każdy – kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS“ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosi przedstawienie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie:

- szkolenia zawodowe - zapytanie

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia

2012-09-24

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia w Wandzinie, w związku z realizacją projektu „Żyć jak każdy – kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS“ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosi przedstawienie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie:

- szkolenia zawodowe - zapytanie

 

Zapytanie ofertowe na szkolenia

2012-07-06

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia w Wandzinie, w związku z realizacją projektu „Żyć jak każdy – kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS“ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosi przedstawienie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie:

- szkolenia zawodowe - zapytanie

 

W EKO „Szkole Życia” w Wandzinie zainstalowano kolektory słoneczne!

2012-06-15

W Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni  EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zakończono realizację projektu: „Instalacja kolektorów słonecznych” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Więcej informacji poniżej.

- Informacje o projekcie

- Osiągnięty efekt ekologiczny

- Kronika fotograficzna

 

Zapytanie ofertowe

2012-02-20

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni  „PLUS” EKO „Szkoła Życia w Wandzinie, w związku z realizacją projektu „Żyć jak każdy – kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS“ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosi przedstawienie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie:

- szkolenia zawodowe - zapytanie

 

W Wandzinie zakończono kolejny projekt!

2011-11-10

W Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni  EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zakończono realizację projektu: „Modernizacja ogrzewania w budynkach Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Więcej informacji poniżej.

- Informacje o projekcie

- Osiągnięty efekt ekologiczny

- Kronika fotograficzna

 

Wyróżnienie od Ministra Rolnictwa dla gospodarstwa ekologicznego w Wandzinie

2011-09-22

W sobotę 15 października 2011 roku, w trakcie odbywających się Targów Natura Food  w Łodzi, rozstrzygnięto konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – etap ogólnopolski. Wyróżnienia wręczano w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Nagrodę wręczał Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnikami konkursu na etapie ogólnopolskim byli laureaci etapów wojewódzkich konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2011 r. Reprezentantem Województwa Pomorskiego w etapie ogólnopolskim był Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, który otrzymał wyróżnienie w kategorii „ekologia-środowisko”.

 

Nagroda główna dla Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

2011-09-22

W trakcie dorocznej konferencji w dniu 12.10.2011 r. organizowanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego po raz czwarty zostali wyłowieni laureaci konkursu na najlepsze i najciekawsze projekty realizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

Celem konkursu jest propagowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie regionalnych Priorytetów POKL, wyróżnienie dofinansowanych projektów oraz upowszechnianie wiedzy na temat programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

Spośród wszystkich projektów komisja konkursowa wyłoniła 10 najlepszych, realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Nagrodę główną zdobyło Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z Wandzina za projekt „Żyć jak każdy – kompleksowy program reintegracji zawodowej o społecznej dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS”.

Celem projektu Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” jest poprawa dostępu do rynku pracy  i podwyższenie kompetencji społecznych 60 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wprowadzenie elementów reintegracji zawodowej i społecznej do procesu leczenia pacjentów. Prowadzoną terapię standardową w projekcie uzupełniono o takie elementy jak: aktywizacja zawodowa, alternatywne formy zagospodarowania czasu oraz upowszechniania form aktywnej integracji. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mogą poprzez naukę nowego zawodu i podniesienie swoich ogólnych kompetencji zawodowych osiągnąć samodzielność ekonomiczną.

 

I miejsce Ośrodka w Wandzinie

2011-09-21

Informujemy, że Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia"  w Wandzinie zdobył I miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w woj. pomorskim. Poniżej krótka notatka na ten temat i zdjęcia w załączniku.

 

Jednym z punktów programu tegorocznej XIV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w  Lubaniu w dniu 18 września było wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Organizatorem konkursu na najlepsze gospodarstwo  ekologiczne, edycja 2011 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Etap wojewódzki zorganizował Sekretariat Regionalnym KSOW oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych dla gospodarstw ekologicznych, rozpowszechnianie wiedzy o metodach produkcji ekologicznej oraz wymiana doświadczeń między producentami ekologicznymi.

 

 

 

Zobacz również:

ArArchiwum wiadomości